Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Hack Maps AOE Hack Tài nguyên bản đồ sáng đế chế game lan + game tv
Tất Cả Những Gì Mình Biết Về Hack Đế Chế


Hi.Mình là ADM taybaconline . Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tất cả những gì mình biết về hack dế chế cho các bạn.
“Sinh ra như số không và chết di cung như vậy”
Lưu ý không dùng những thứ trong dây mang mục dích kinh doanh và lừa dảo
Hack đế chế có nhiều loại. bây giờ mình sẽ tóm tắt từng loại 1

*Các bạn có thể kiết hợp nhiều loại hack với nhau dể tạo ra 1 phiên bản hoàn hảo nhất*

-Hack Map

Cái này khá đơn giản, các bạn tải 1 trong 2 file này về rồi giải nén vào thư mục dế chế là xong
(nếu dùng cái này lỗi thì dùng cái kia)

 TẢI VỀ   

xong

-Hack Diêu Khiên Thú Và Quân Dôi Phuong

Các bạn tải 2 file này về HackFull.exe, Các bạn copy 2 file vào thư mục dế chế rồi chạy 2 file kia lên
File Tuankoi các bạn nhập dúng pass là Tuankoi nhé, cái này dể khi mình nhấn F1 có thể viết lệnh trong game
HackFull có chức nang giúp chúng ta chuyển dổi thành bất kì màu nào mình muốn
ở dấy có ghi phím tắt dể chuyển
không nên dùng cái bật tắt hack map vì sau 1 trận chơi sẽ bị diss ngay
*Bây giờ là diều khiển thú
các bạn bật hack Tuankoi lên rồi viết lệnh : gaia
các bạn có thể diều khiển dược mọi dộng vật trên map
lưu ý là không chọn nhiều con dược 1 lúc mà phải chọn từng con 1
nếu muốn trở về thành màu của mình thì nhấn tổ hợp phím trên cái fileHackFull.exe
xong các bạn cửa sổ ra ngoài rồi vào lại là mình dã quay lại màu 1
*Diều khiển quân dối phương cung như vậy
các bạn nhấn tố hợp phím trên file HackFull.exe dể chọn màu mình muốn rồi lại
cửa sổ ra ngoài rồi vào lại là thấy mình dang ở màu dó
*** các bạn không cần phải cửa sổ ra ngoài vì như thế sẽ rất mất công
có 1 cách dơn giản hơn là các bạn thay dổi dộ phân giải màn hình cung dược ***
xong

Previous Post
Next Post
Hotline: 0794 11 1995 ( 24/7 )