Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chặn người dùng sử dụng AdBlock xem nội dung Web/blogger

Chặn người dùng sử dụng AdBlock xem nội dung Web/bloggerChặn không cho người dùng sử dụng trình duyệt có cài add on AdBlock đọc nội dung trang web của bạn nếu không tắt add on đó đi.  

Trước tiên bạn cần tìm hiểu AdBlock là gì. Đây là một add on của trình duyệt để giúp người sử dụng chặn các liên kết tới những trang họ không muốn như những link quảng cáo. Điều này quả thật là không hay với những blogger đang hợp tác quảng cáo với các trang khác bởi các mã quảng cáo trên trang của bạn sẽ bị trình duyệt cài add on đó vô hiệu hóa không thể hiện thị. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể kiếm được một su từ những click quảng cáo đó. Đó cũng là lý do ngày càng có nhiều người tham gia vào các hội untiblock trên các diễn đàn thế giới.
How To Stop Users With AdBlock In Blogger/WordPress
Bài viết này namkna sẽ giới thiệu đến cho các bạn một plugin có thể chặn người dùng sử dụng những trình duyệt cài add on AdBlock,  Họ sẽ không thể đọc nội dung trang web của bạn và điều tất nhiên là họ sẽ phải làm theo yêu cầu là phải tắt add on đó trên trình duyệt mới có thể đọc được nội dung bên trong trang của bạn. (Mà nếu tắt đi thì những phần bị chặn trên trang của bạn sẽ hiện thị rồi phải không :))

- Nhều người đặt câu hỏi đây là mã scripts nên nếu họ tắt scripts trên trình duyệt thì sao? Câu trả lời là đoạn mã này vô tác dụng nhưng AdBlock cũng vô tác dụng luôn vì nó cũng là dạng script mà. Do vậy trong mọi trường hợp họ vẫn phải xem đầy đủ nội dung trang của bạn :) 

» Đoạn code chặn người dùng sử dụng AdBlock này có tác dụng với những nền tảng blog/web nào

- Điều đầu tiên bạn nên biết là đoạn code này ngoài nền tảng blogspot nó có thể dùng cho tất cả các nền tảng trang web hay blog khác. Do vậy mình sẽ giới thiệu cho 2 nền tảng blog thông dụng nhất hiện nay là Blogspot và WordPress. Với những nền tảng khác các bạn tự vọc code nha :)

- Điều thứ 2 cũng khá quan trọng là đoạn code này chỉ có tác dụng chặn người dùng sử dụng AdBlock do vậy nếu bạn không sự dụng những tiện ích như cài đặt quảng cáo hay các plusgin mạng xã hội thì không nên cài.

» Cho nền tảng Blogger (blogspot).

1- Đăng nhập vào blogger
2- Chọn Bố cục (Layout) => Chọn Thêm tiện ích (Add widget) => Tạo một tiện ích HTML/Javascripts và dán đoạn code bên dưới vào:
<style>#g207{position:fixed!important;position:absolute;top:0;top:expression((t=document.documentElement.scrollTop?document.documentElement.scrollTop:document.body.scrollTop)+"px");left:0;width:100%;height:100%;background-color:#fff;opacity:0.9;filter:alpha(opacity=90);display:block}#g207 p{opacity:1;filter:none;font:bold 16px Verdana,Arial,sans-serif;text-align:center;margin:20% 0}#g207 p a,#g207 p i{font-size:12px}#g207 ~ *{display:none}</style>
<script>(function(w,u){var d=w.document,z=typeof u;function g207(){function c(c,i){var e=d.createElement('i'),b=d.body,s=b.style,l=b.childNodes.length;if(typeof i!=z){e.setAttribute('id',i);s.margin=s.padding=0;s.height='100%';l=Math.floor(Math.random()*l)+1}e.innerHTML=c;b.insertBefore(e,b.childNodes[l-1])}function g(i,t){return !t?d.getElementById(i):d.getElementsByTagName(t)};function f(v){if(!g('g207')){c('<p>Please disable your ad blocker!<br/>This site is supported by the advertisement <br/> Please disable your ad blocker to support us!!! </p>','g207')}};(function(){var a=['Adrectangle','PageLeaderAd','ad-column','advertising2','divAdBox','mochila-column-right-ad-300x250-1','searchAdSenseBox','ad','ads','adsense'],l=a.length,i,s='',e;for(i=0;i<l;i++){if(!g(a[i])){s+='<a id="'+a[i]+'"></a>'}}c(s);l=a.length;for(i=0;i<l;i++){e=g(a[i]);if(e.offsetParent==null||(w.getComputedStyle?d.defaultView.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue('display'):e.currentStyle.display)=='none'){return f('#'+a[i])}}}());(function(){var t=g(0,'img'),a=['/adaffiliate_','/adops/ad','/adsales/ad','/adsby.','/adtest.','/ajax/ads/ad','/controller/ads/ad','/pageads/ad','/weather/ads/ad','-728x90-'],i;if(typeof t[0]!=z&&typeof t[0].src!=z){i=new Image();i.onload=function(){this.onload=z;this.onerror=function(){f(this.src)};this.src=t[0].src+'#'+a.join('')};i.src=t[0].src}}());(function(){var o={'http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js':'google_ad_client','http://js.adscale.de/getads.js':'adscale_slot_id','http://get.mirando.de/mirando.js':'adPlaceId'},S=g(0,'script'),l=S.length-1,n,r,i,v,s;d.write=null;for(i=l;i>=0;--i){s=S[i];if(typeof o[s.src]!=z){n=d.createElement('script');n.type='text/javascript';n.src=s.src;v=o[s.src];w[v]=u;r=S[0];n.onload=n.onreadystatechange=function(){if(typeof w[v]==z&&(!this.readyState||this.readyState==="loaded"||this.readyState==="complete")){n.onload=n.onreadystatechange=null;r.parentNode.removeChild(n);w[v]=null}};r.parentNode.insertBefore(n,r);setTimeout(function(){if(w[v]!==null){f(n.src)}},2000);break}}}())}if(d.addEventListener){w.addEventListener('load',g207,false)}else{w.attachEvent('onload',g207)}})(window);</script>
Chỉnh lại đoạn thông báo màu đỏ cho thích hợp với yêu cầu của bạn nha.

3- Lưu tiện ích của bạn lại và nếu muốn test thử xem nó có hoạt động hay không bạn hãy cài add on của AdBlock vào trình duyệt của bạn và thử truy cập vào trang của bạn xem có xem được nội dung trang web của bạn không nha :)

» Cho WordPress:

Với WordPress bạn chỉ cần dán 2 đoạn Css và js bên dưới vào theme của bạn là oke.

CSS
#g207{position:fixed!important;position:absolute;top:0;top:expression((t=document.documentElement.scrollTop?document.documentElement.scrollTop:document.body.scrollTop)+"px");left:0;width:100%;height:100%;background-color:#fff;opacity:0.9;filter:alpha(opacity=90);display:block}#g207 p{opacity:1;filter:none;font:bold 16px Verdana,Arial,sans-serif;text-align:center;margin:20% 0}#g207 p a,#g207 p i{font-size:12px}#g207 ~ *{display:none}

JS
<script>(function(w,u){var d=w.document,z=typeof u;function g207(){function c(c,i){var e=d.createElement('i'),b=d.body,s=b.style,l=b.childNodes.length;if(typeof i!=z){e.setAttribute('id',i);s.margin=s.padding=0;s.height='100%';l=Math.floor(Math.random()*l)+1}e.innerHTML=c;b.insertBefore(e,b.childNodes[l-1])}function g(i,t){return !t?d.getElementById(i):d.getElementsByTagName(t)};function f(v){if(!g('g207')){c('<p>Please disable your ad blocker!<br/>This site is supported by the advertisement <br/> Please disable your ad blocker to support us!!! </p>','g207')}};(function(){var a=['Adrectangle','PageLeaderAd','ad-column','advertising2','divAdBox','mochila-column-right-ad-300x250-1','searchAdSenseBox','ad','ads','adsense'],l=a.length,i,s='',e;for(i=0;i<l;i++){if(!g(a[i])){s+='<a id="'+a[i]+'"></a>'}}c(s);l=a.length;for(i=0;i<l;i++){e=g(a[i]);if(e.offsetParent==null||(w.getComputedStyle?d.defaultView.getComputedStyle(e,null).getPropertyValue('display'):e.currentStyle.display)=='none'){return f('#'+a[i])}}}());(function(){var t=g(0,'img'),a=['/adaffiliate_','/adops/ad','/adsales/ad','/adsby.','/adtest.','/ajax/ads/ad','/controller/ads/ad','/pageads/ad','/weather/ads/ad','-728x90-'],i;if(typeof t[0]!=z&&typeof t[0].src!=z){i=new Image();i.onload=function(){this.onload=z;this.onerror=function(){f(this.src)};this.src=t[0].src+'#'+a.join('')};i.src=t[0].src}}());(function(){var o={'http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js':'google_ad_client','http://js.adscale.de/getads.js':'adscale_slot_id','http://get.mirando.de/mirando.js':'adPlaceId'},S=g(0,'script'),l=S.length-1,n,r,i,v,s;d.write=null;for(i=l;i>=0;--i){s=S[i];if(typeof o[s.src]!=z){n=d.createElement('script');n.type='text/javascript';n.src=s.src;v=o[s.src];w[v]=u;r=S[0];n.onload=n.onreadystatechange=function(){if(typeof w[v]==z&&(!this.readyState||this.readyState==="loaded"||this.readyState==="complete")){n.onload=n.onreadystatechange=null;r.parentNode.removeChild(n);w[v]=null}};r.parentNode.insertBefore(n,r);setTimeout(function(){if(w[v]!==null){f(n.src)}},2000);break}}}())}if(d.addEventListener){w.addEventListener('load',g207,false)}else{w.attachEvent('onload',g207)}})(window);</script>
Với người dùng WordPress bạn cũng có thể sử dụng plugin này với những tùy chọn bổ xung khác.

Dưới đây là ảnh demo sau khi bạn thêm đoạn code ở trên vào:
Chặn người dùng sử dụng AdBlock trên trang blogger
Hình ảnh của bwidgets
Lưu ý: Đoạn code này chỉ áp dụng cho những blog đang sử dụng những quảng cáo dạng click nha các bạn. Với những blog không cài quảng cáo kiếm tiền thì không nên áp dụng vì nó không có tác dụng gì ngoài chặn add on AdBlock hết...

Previous Post
Next Post
Hotline: 0563100000 ( 24/7 )