Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Thông Báo Bảo Trì Thay Đổi Hosting LDK Ads Media

Thông Báo Bảo Trì Thay Đổi Hosting LDK Ads MediaXin chào ! LDK Ads Media xin thông báo hiện tại chúng tôi bắt đầu tiến hành bảo trì chuyển đổi Hosting các trang web thuộc quảng lý của LDK Ads Media  cụ thể như sau :  

Các trang web nằm trong danh sách sau đây  

www.linkpro.pw 
www.monyecenter.com
www.usdfree.asia
www.link.com   

Lý do bảo trì : Do hosting cũ gặp nhiều vấn đề gián đoạn trong quá trình truy cập  bảo mật không tốt , hay mất Database khách hàng  .. nên tất cả các trang web trên sẽ được chuyển sang Hosting mới  

Ảnh hưởng :   Các bạn không thể truy cập các trang web   
Cam kết     :  toàn bộ doanh thu số dư lịch sử  , đối soát sẽ không thay đổi trên các trang web  
Thời gian   : Hiện tại chúng tôi chưa có lịch bảo trì  cụ thể  


Previous Post
Next Post
Hotline: 0563100000 ( 24/7 )